Petržalka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

V roku 1825 bol cez Dunaj prvýkrát postavený loďkový most, ktorý sa v zime rozoberal. Pri petržalskej strane mosta postavilo mesto nasledujúci rok hostinec Au-Café. Od polovice 19. storočia na moste priamo nad stredom Dunaja umiestňovali drevenú kaplnku so sochou sv. Jána Nepomuckého. Od roka 1891 bol v užívaní prvý riadny most a loďkový most už nebolo treba stavať. Socha sv. Jána sa osadila pri Au-Café do kaplnky, ktorú v súpise pamiatok popísali ako pseudogotickú kaplnku z prelomu 19. a 20. storočia s drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého z 2. polovice 18. storočia. V roku 1966 Au-Café zbúrali a s ním pravdepodobne aj kaplnku. Socha bola chvíľu asi voľne osadená pri kostole Povýšenia Svätého kríža, kde pre ňu postavili novú kaplnku (existovala už v roku 1988).

Pamätná kniha obce Petržalky, in: petrzalka.sk v pdf formáte, str. 13;
Jaroslav Gustafík: Spomienky Staropetržalčana, Bratislava 2000, str. 173;
Július Cmorej: Bratislava - Svedectvo historických pohľadníc, Poprad 2004, str. 190

Petržalka - kaplnka v Starom háji
Petržalka - Pieta pri kostole
Petržalka - kríž pri Leberfingeri
Petržalka - kríž na vojenskom cintoríne
Petržalka - kríž na cintoríne
Petržalka - kríž pri kostole
Petržalka - krížik v Starom háji
Kamerové systémy