Božia muka pri mlyne Klepáč má na stĺpe vytesané letopočty založenia 1740 a renovácie 1940. Existuje úvaha, že na súčasné miesto bola preložená, pôvodne mohla stáť bližšie k Železnej studienke. Zo starších fotografií je známe, že v lucerne muky bývala soška Najsvätejšej Trojice a pri muke boli kamenné nárožné stĺpiky asi z pôvodnej ohrady a kamenné lavičky. Ich súčasti boli druhotne použité a našli sa v okolí mlyna. Zo stĺpa muky sa stratila tiež plastická kartuša s bratislavským mestským znakom.

ERRECTVM
1740
RENOVATVM
1940 

Kamerové systémy