Nové Mesto - Božia muka (1740) pri Klepáči

Božia muka pri mlyne Klepáč má na stĺpe vytesané letopočty založenia 1740 a renovácie 1940. Existuje úvaha, že na súčasné miesto bola preložená, pôvodne mohla stáť bližšie k Železnej studienke. Zo starších fotografií je známe, že v lucerne muky bývala soška Najsvätejšej Trojice a pri muke boli kamenné nárožné stĺpiky asi z pôvodnej ohrady a kamenné lavičky. Ich súčasti boli druhotne použité a našli sa v okolí mlyna. Zo stĺpa muky sa stratila tiež plastická kartuša s bratislavským mestským znakom.
Po dlhšej príprave dali na jeseň 2023 Mestské lesy v Bratislave Božiu muku obnoviť v celkovom náklade 8300 €. Obnovu vykonal reštaurátor Ján Fečo. Na zadnej strane podstavca oživil nápis, ktorý dovtedy zanikal na úrovni terénu. Nápis s viacerými iniciálami s datovaním 9. august 1940 sa možno vzťahuje k renovácii muky.

ERRECTVM
1740
RENOVATVM
1940
M.A. 1940 9. VIII. F.K. J.M.
J.U.F.                  K.K
G.O.

Nové Mesto - sv. Ambróz
Nové Mesto - Krížová cesta na Kramároch
Nové Mesto - Božia muka (1683) na Kamzíku
Nové Mesto - kríž na Železnej studničke
Nové Mesto - kríž (2008) na Kolibe
Nové Mesto - Biely kríž (1995)
Nové Mesto - Obrázok nad Kramármi
Nové Mesto - krížik v Sikelskom jarku
Nové Mesto - krížik pod Kamzíkom
Kamerové systémy