Lamač - Božia muka pri cintoríne

Oproti lamačskému cintorínu stojí Božia muka. Je postavená z nahrubo opracovaných kamenných kvádrov. Vpredu na kvádri je vytesaný letopočet založenia 1921 a pravdepodobne upresňujúci dátum 18. IX. Zozadu je venovanie v tvare: ČSR svému LUDUV hlavici muky je dnes obrázok Madony, v štyridsiatych rokoch 20. storočia tam bola socha sv. Vendelína. V roku 1921 bola muka postavená pravdepodobne namiesto staršej, asi schátranej. Tá sa spomína už v kanonickej vizitácii z roku 1782 ako murovaný stĺp s obrazom Panny Márie. Vizitátorovi ale nikto vtedy nevedel povedať, kto a kedy ho postavil. 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie
Kamerové systémy