Devínska Nová Ves - kaplnka sv. Marka (1884, 1946)

Kaplnku sv. Marka dala postaviť v roku 1884 Anna Martanovičová za kostolom v poli. Vo sviatok sv. Marka sa zvykli pri nej svätiť oziminy. Pravdepodobne bola postavená na mieste sochy sv. Marka, ktorá sa spomína v kanonickej vizitácii z roka 1860. Podľa nápisu nad vchodom (Anno Domini 1946) bola kaplnka v roku 1946 nanovo vystavaná alebo prešla aspoň výraznou prestavbou. V jej útrobách bola zároveň uložená nová drevená socha apoštola Marka od banskoštiavnických rezbárov Jozefa Weisza a Ľudovíta Kanku.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100;
Jozef Klačka: Tri storočia farnosti vo vizitáciách, in: Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013, Devínska Nová Ves 2013, str. 39

Kamerové systémy