Devínska Nová Ves - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1911)

Popri kamennej soche sv. Jána Nepomuckého na kostolnom vŕšku zaznamenala kanonická vizitácia z roka 1821 aj drevenú sochu toho istého svätca na zemepánovom moste. Bola v starostlivosti zemepána. Most bol nepochybne pokračovaním cesty Na mýte do Neudorfu. V zástavbe radu domov Na mýte stojí kaplnka s veľkou drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého. Podľa literatúry s odkazmi na kanonické vizitácie ju dala postaviť v roku 1911 Edita Hrúzová. Je však možné, že farníčka v uvedenej dobe len fundovala už jestvujúcu kaplnku, ktorá podľa mapy stála už v 2. polovici 19. storočia.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100;
Jozef Klačka: Tri storočia farnosti vo vizitáciách, in: Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013, Devínska Nová Ves 2013, str. 39

Kamerové systémy