Devínska Nová Ves - kaplnka sv. Floriána a sv. Vendelína (1883)

Kaplnku pre sochy sv. Floriána a sv. Vendelína dal v roku 1883 postaviť Juraj Martanovič. Sochy z tejto doby sa v kaplnke nezachovali. Dnes je v kaplnke soška Najsvätejšieho srdca Panny Márie. Je sprevádzaná soškami sv. Floriána a sv. Vendelína, ktoré v roku 1996 zhotovil sochár Ján Svítek.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100

Kamerové systémy