Devínska Nová Ves - kaplnka s Pietou (1998)

Socha Sedembolestnej Panny Márie v podobe šaštínskej Piety stávala pôvodne ako solitér pri severnej stene kostola. Nevieme, či to bolo jej pôvodné umiestnenie. V rokoch 1997-1998 postavila mestská časť a farnosť otvorenú kaplnku pred kostolom namiesto zbúranej kaplnky Lurdskej Panny Márie. Do novej kaplnky osadili spomenutú sochu Piety alebo jej kópiu. V roku 2010 neznámy vandal vážne sochu poškodil. Po obnove ju osadili na novom podstavci.

Kamerové systémy