Devínska Nová Ves - kaplnka Lurdskej Panny Márie (zaniknuté)

Z dostupnej literatúry nie je známy rok založenia kaplnky Lurdskej Panny Márie pred kostolom, mohli ju postaviť v 1. polovici minulého storočia. Zbúrali ju v roku 1997 pri úprave priestranstva. Približne na jej mieste postavili novú kaplnku so sochou Piety.

Kamerové systémy