Devín - kaplnka sv. Urbana

Otvorenú kaplnku sv. Urbana vo viniciach dal postaviť cech devínskych vinohradníkov v roku 1831. Socha sv. Urbana z kaplnky sa do novej doby nezachovala, zostal po nej len kamenný podstavec. Asi v roku 2017 sa začalo s opravou schátralej kaplnky, stavebne bola zrenovovaná už v roku nasledujúcom. Drobnými úpravami a celkovou revitalizáciou okolia prechádzala aj nasledujúcim obdobím. V roku 2022 do nej osadili sochu sv. Urbana modernejšej koncepcie (rúcho svätca s atribútmi inštalované do podoby postavy; pravdepodobne sa nepodarilo získať žiadnu podobizeň pôvodnej sochy, podľa ktorej by mohla byť zhotovená jej napodobenina).

Augustín Mrázik: Pomôžte nám poznať našu históriu, Devínčan - august 2009, str. 5

Kamerové systémy