Vrádište - kaplnka Blahoslavenej Panny Márie na konci obce

Na konci obce pri ceste do Prietržky je kaplnka Blahoslavenej Panny Márie so sochou Panny Márie vo výklenku. Pod výklenkom je kamenná tabuľka so zakladateľským nápisom Jána Okánika. Kaplnka z roku 1899 bola pôvodne postavená na protiľahlej strane cesty.

Ku cti a sláve
BLAHOSLAVENEJ PANNY MARIE
nechal vystavit dňa 1 Novembra 1899.
JÁN OKANIK

Kamerové systémy