Radošovce - kaplnka so sochou sv. Anny pri ceste do vinohradov

Malá kaplnka so sochou sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu sa nachádza nad vodnou nádržou pri poľnej ceste do vinohradov. Podľa máp by kaplnka mohla vzniknúť v polovici 20. storočia. Postavená mohla byť aj ako reminiscencia na staršiu kaplnku sv. Anny, ktorá podľa vizitačnej zápisnice z roku 1761 stála v chotári Koválovca. Pravdepodobne však v blízkej vzdialenosti, možno na mieste, kde stojí drevený kríž nad vodnou nádržou.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 96

Kamerové systémy