Radošovce - Božia muka pri kaplnke sv. Stanislava

Božia muka sa nachádza pri kaplnke sv. Stanislava. Do dvoch plytších výklenkov muky sú vložené obrazy sv. Izidora a sv. Urbana a aj do hlbšieho výklenku, v ktorom bola v minulosti pravdepodobne socha, je dnes vložený obraz Krista s tŕňovou korunou. Božia muka bola ku kaplnke asi premiestnená z miesta za obcou pri zrušení cesty do Popudín približne v 70-tych rokoch minulého storočia. Postavili ju pravdepodobne na začiatku 19. storočia.