Oreské - kaplnka troch svätých v obci

V obci je malá stavba trojbokej kaplnky so skosenými rohmi stien. V jej výklenkoch sú sochy Dobrého pastiera, sv. Floriána a obraz Madony.