Oreské - kaplnka pri ceste do Viesky

Na kraji obce pri ceste do Viesky je drobná stavba kaplnky so sochou Sedembolestnej Panny Márie vo výklenku. Nevieme, kedy vznikla, na mapách sa objavuje až v 50-tych rokoch minulého storočia. Na mape 3. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska (2. polovica 19. storočia) sa v blízkosti dnešnej kaplnky objavila malá sakrálna stavba, ale ťažko povedať, či by sme ju mohli pokladať za jej predchodcu.