Lopašov - Božia muka pri obci

Božia muka je na kraji obce na križovatke ciest v novodobejšej železnej ohrádke. V zasklenom výklenku je socha Sedembolestnej Panny Márie. Božia muka je pravdepodobne prestavanou mukou, ktorú spomína vizitačná zápisnica z roku 1788 na konci Lopašova. Vtedy tam bol vysoký murovaný štvoruholníkový stĺp v starostlivosti obce, jeho štyri okná boli prázdne, ale pripravené pre obrazy svätcov. Novšiu podobu nadobudla, keď bola prestavaná alebo aj možno nanovo vybudovaná z vďačnosti za ukončenie cholery, ktorá vypukla po prusko-rakúskej vojne v roku 1866. Na terajšie miesto bola o pár metrov premiestnená pri výstavbe cesty okolo obce počas rokov 1939 - 1942.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 102;

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Lopašov (príloha časopisu Záhorie 3/1997), str. 39