Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom

Kaplnka v obci pred hasičskou zbrojnicou bola postavená v roku 1921 (Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova, in: Záhorie 2/2011, str. 7). Do doby rekonštrukcie v roku 2014 boli v hlavici kaplnky štyri obrazy svätých, ktoré priestor hlavice zakrývali. Po oprave ho odkryli a vsadili do neho sochu sv. Floriána.