Smolinské - kaplnka Najsvätejšej Trojice (1932)

Nad vchodom do kaplnky Najsvätejšej Trojice pri bývalej ceste do Stráží je dedikačná tabuľka, podľa ktorej kaplnku v roku 1932 postavil ružencový spolok. Pravdepodobne však išlo o stavebnú obnovu staršej kaplnky z roku 1820.

KU CTI
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
POSTAVIL
RÚŽENSKÝ SPOLOK
R. 1932.