Sekule - Božia muka v obci

Božia muka pri ceste k železničnej stanici bola postavená v roku 1868. Podľa nápisu, ktorý bol na muke v nedávnom období a Š. Zajíček ho zaznamenal v tvare Ku cti a sláve Božej založili v roku 1868 Dobša Onoros s manželkou., poznáme aj meno rodiny, ktorá ju dala postaviť. Podľa uvedeného roku sa dá predpokladať, že to bolo z vďaky od uchránenia od moru po prusko-rakúskej vojne. Pôvodnejšiu sošku Panny Márie vo výklenku muky nahradili reliéfom Madony a po obnove voľnou maľbou Madony v ikonografickom poňatí.

 

Použitá literatúra: Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule, Skalica 2002, str. 75

Pozn.: Pri krstnom mene zakladateľa Dobšu by sa dalo uvažovať, či v skutočnosti by nemalo byť Ondráš.