Šajdíkove Humence - kaplnka sv. Augustína (2017)

Na začiatku obce bola v roku 2017 postavená drobná štíhla kaplnka na spôsob Božej muky. Do jej výklenku je vložená socha sv. Augustína, biskupa, ktorému je zasvätený miestny kostol. Kaplnku posvätil 27. augusta spomenutého roka dojčiansky farár Ivan Barus.