Rovensko - Božia muka na cintoríne

Božia muka na evanjelickej časti cintorína bola postavená na pamäť cholery v roku 1866, po ktorej v Rovensku zomrelo 28 obyvateľov.

Jozef Gašpárek: Rovensko, in: Záhorie 6/1994, str. 15