Rovensko - Božia muka na cintoríne

Božia muka je v obci na evanjelickej časti cintorína. Bola postavená v roku 1866 na pamäť cholery, kedy v Rovensku zomrelo 28 obyvateľov.

Jozef Gašpárek: Rovensko, in: Záhorie 6/1994, str. 15