Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie

Alžbeta Unínska v roku 1892 dala zhotoviť sochu Panny Márie, pravdepodobne asi aj s kaplnkou. Kaplnka stála za obcou pri ceste do Smrdák, ale po rozšírení zástavby po 2. svetovej vojne sa dostala do jej intravilánu.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 36