×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but g/kovalov/kaplnka-sedembolestnej-panny-marie_kovalov is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Koválov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v chotári

 Kaplnka, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, stojí v poli nad obcou. Je z roku 1813. V roku 1891 pri nej zasadili tri lipy, ale niekto ich vykopal, tak pri nej v roku 1894 zasadil Martin Matuský päť agátov. Posledná renovácia kaplnky sa vykonala v roku 2003. Na opravu prispeli Jozef Novák, Mons. Štefan Vragaš, Terézia Komárková a Vladimír Vragaš s rodinami. V septembri toho roku ju posvätil miestny farár Ivan Jaroš. V zamrežovanom výklenku je v súčasnosti obraz Michelangovej Piety, ktorý venoval Mons. Š. Vragaš.

 

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 35, 36

{gallery layout=flow labels=filename}g/kovalov/kaplnka-sedembolestnej-panny-marie_kovalov{/gallery}