Koválov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v chotári

Kaplnka z roku 1813, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, stojí v poli nad obcou. V roku 1891 pri nej zasadili tri lipy, ale niekto ich vykopal, tak pri nej v roku 1894 zasadil Martin Matuský päť agátov. Posledná renovácia kaplnky sa vykonala v roku 2003. Na opravu prispeli Jozef Novák, Mons. Štefan Vragaš, Terézia Komárková a Vladimír Vragaš s rodinami. V septembri toho roka ju posvätil miestny farár Ivan Jaroš. V zamrežovanom výklenku je v súčasnosti obraz Michelangovej Piety, ktorý venoval Mons. Š. Vragaš.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 35, 36