Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1756)

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na kraji obce bola postavená v roku 1756, bol v nej len obraz sv. Jána. Malo ísť o znovupostavenie kaplnky na mieste staršej kaplnky sv. Jána. Keďže Jána Nepomuckého vyhlásili za svätého len v roku 1729, pôvodná kaplnka dlho nejestvovala.
Kaplnku zrenovovali v roku 1965. V roku 2012 bolo upravené jej okolie.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 98, 99;
Iveta Kollárová: Sakrálne pamiatky, in: Borský Svätý Jur - Cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 236