Borský Mikuláš - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka bola v roku 2012 zrekonštruovaná členmi miestneho hasičského zboru a 24. júna toho roka bola vysvätená nová socha sv. Jána Nepomuckého pre kaplnku. V predošlom období bol vo výklenku kaplnky len obrázok tohto svätca. Na tomto mieste je zakreslená drobná sakrálna stavba na mape tretieho vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existovala teda v 2. polovici 19. storočia. Je pri ceste do miestnej časti Svaté Jány. M. Hoferka publikoval informáciu z vizitačného záznamu z roku 1761, kde sa spomína vo farskom poli v rovnomennom chotári socha sv. Jána na murovanom stĺpe. Ťažko povedať, či by spomenutá sakrálna stavba bola predchodcom dnešnej kaplnky.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102