Borský Mikuláš - kaplnka so sochou sv. Vendelína

Kaplnka so sochou sv. Vendelína je na križovatke Bratislavskej a Šaštínskej cesty.