Borský Mikuláš - kaplnka so sochou Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V rohu cintorínskej ohrady pri kostole sv. Mikuláša je postavená kaplnka z lomového kameňa. Vo výklenku pod sochou Panny Márie je ďakovná tabuľka Panne Márii (od rodiny V.), datovaná rokom 1960. Možno je to zároveň i zakladateľská tabuľka kaplnky.