Borský Mikuláš - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na konci roka 2004 vyhorela. Pri obnove v roku 2006 bol do kaplnky zaobstaraný úplne nový inventár. Obnovenú kaplnku vysvätili 15. septembra 2006.

-oc-: Dôstojne sme oslávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, in: Búranské zvesti 1/2006, str. 5