Suchohrad - Božia muka v obci

V obci na Novej ulici je Božia muka s obrázkami Panny Márie a Ježiša Krista.
V časti Karlov Dvor stávala Božia muka, postavená krátko po 1. svetovej vojne. V 50. rokoch minulého storočia bola poškodená a odstránená. Majiteľ Karlovho Dvora, gróf Pálfi prijal a usadil na majeri ako revírnika Viktora Zirina s rodinou. Muku dala postaviť a vysvätiť rodina Zirinovcov z vďačnosti za usídlenie a návrat Viktora Zirina z 1. svetovej vojny pod päťstoročnými dubmi a vložili do nej sochu sv. Terezy.

 

??: Božie muky, in: Encyklopédia Suchohradu (František Višváder a kol.), Suchohrad 2011, str. 21, 22