Sološnica - kaplnka sv. Anny

V kaplnke sv. Anny na konci časti Hoštáky je obraz sv. Anny, vyučujúcej Pannu Máriu. Podľa máp existovala už v 2. polovici 18. storočia. V roku 2005 opravili na nej strechu. V kronike, dostupnej na internetovej stránke obce, je záznam, že opatrovateľom kaplnky sv. Anny, postavenej za obcou na ceste zvanej Výhon, je vdova Katarína Kazičková, rod. Chudá.

Kamerové systémy