Sološnica - Božia muka v obci

V obci je Božia muka pri ceste do Plaveckého Podhradia. Je za plotom záhrady rodinného domu. Mohla byť postavená okolo roku 1820, vtedy ešte za obcou, na pamäť moru. Naposledy ju nechal opraviť v roku 2011 Ivan Dulanský, majiteľ pozemku.
Iná Božia muka stávala za cintorínom na mieste bývalého cholerového cintorína. Zanikla v 2. polovici 20 storočia.

 

Ivan Dulanský: Sološnické božie muky, in: Záhorie 4/2011, str. 20