Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017)

Nová Božia muka v Plaveckom Mikuláši, zasvätená Božskému srdcu Ježišovmu, bola postavená v časti Bariny. Posvätená bola pri obecnej cyrilometodskej slávnosti, konanej 8. júla 2017. Podľa zakladateľskej tabuľky ju postavili z milodarov miestnych obyvateľov.