Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov

V Malých Karpatoch perneckého chotára vznikla novodobá Božia muka, venovaná zosnulým perneckým poľovníkom. Na štíhlom pilieri muky sú ich mená zoradené pod malým výklenkom so soškou Panny Márie.