Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese

Spolok Permon Marianka sa rozhodol postaviť v obci, v časti Panský les malú kaplnku zasvätenú sv. Barbore, patrónke baníkov. Marianka bola v nepríliš dávnom období aj banským miestom, kde sa ťažila predovšetkým bridlica. V období od decembra 2009 do konca marca nasledujúceho roku členovia spolku v zbierke získali vyše tisíc euro. Kaplnku, od výrobcu zhotovenú stavebnicovým spôsobom, postavili na betónový základ. Na kaplnke pracovali Štefan Pavlík, Marián Pavlovič, Ivan Paška, Jozef Kráľ, Ján Sand, Milan Murko ml. Asi po desiatich dňoch od začatia stavebných prác, 20. novembra 2010 ju slávnostne odhalili a požehnal ju kaplán Marek Vedrna. V kaplnke je drevená socha sv. Barbory. Pod nikou je zaznamenaný zakladateľský nápis: KAPLNKA SV. BARBORY / postavená na mieste slávnej šifrovej jamy / z rokov 1859 – 1916 / Spolok Permon Marianka a obyvatelia obce Marianka / Anno Domini 2010.

 

Ján Sand: Cestovný ruch a propagácia, in: Mariatál 2/2011, str.6

??: Odhalenie a požehnanie kaplnky sv. Barbory, in: www.marianka.eu