Marianka - kaplnka (1608) za obcou

Pred Mariankou na pútnickej ceste zo Stupavy je kaplnka, ktorá aj s krížom nepresahuje výšku dospelého človeka. Z čelnej strany je do kaplnky osadená nika. Na kríži je vyrytý letopočet 1608. Je to možno rok založenia kaplnky, ale nie je potvrdený z iných historických zdrojov a tak sa uvádza len s výhradou.