Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1729)

Z kanonických vizitácií farnosti je známe, že kaplnku sv. Vendelína postavili v roku 1729. V roku 1875 sa o kaplnku zaslúžil (opravou, finančne alebo znovupostavením) František Lukáč. Podľa vizitačného záznamu z roku 1912 bola kaplnka v neutešenom stave. Opravili ju v rokoch 1920, 1937 a 1947. V rokoch 2009-2010 sa vykonala generálna obnova kaplnky na náklady rodín z jej susedstva.

Ján Dubovský: Cirkevný život a pamiatky, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 163;
Vladimír Sabo: Kaplnka sv. Vendelína, in: www.lozorno.fara.sk