Láb - Božia muka za obcou

Božia muka je za obcou pri ceste do Zohoru. Začiatkom roka 2013 ju opravili z finančných prostriedkov viacerých sponzorov páni František Pír a Karol Rechtorovíč. Na zrekonštruovanej Božej muke lábsky farár Augustín Juraj posvätil 29. júna 2013 nový obraz lurdskej Panny Márie.
Historik P. Hallon o muke pri ceste do Zohoru uviedol, že sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1782. Napísal, že v obci na cintoríne je aj druhá muka, venovaná úcte Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú dal postaviť lábsky farár Ignác Juračka. V skutočnosti však možno išlo o tú istú Božiu muku.
V obecnom periodiku o nej uviedli relevantné historické údaje. Božiu muku s obrazom Nepoškvrnenej Panny Márie dal postaviť v roku 1855 po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie dekan a lábsky farár Ignác Juračka. Opatril ju aj základinou 20 zlatých, ktorá bola schválená v nasledujúcom roku. Na pomníku bol v latinčine nasledovný nápis: K úcte Bezpoškvrny počatej Panny a Vznešenej Kráľovnej neba túto tabuľu venoval a vysvätil farár lábsky. V tomto znení nápis publikoval aj P. Hallon. Dnes je na muke tabuľka s nápisom NEPOŠKVRNENÉ POČATIE / PANI MÁRIE / ORODUJ ZA NÁS. Nakoniec ale predsa len zostáva dohad, či nebola muka postavená alebo len zrekonštruovaná na mieste staršej, ktorú spomína P. Hallon.

 

??: Poďakovania, in: Lábske noviny 1/2013, str. 6;

??: Zachováme zvyky a tradície, in: Lábske noviny 2/2013, str. 1;

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98