Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári

Kaplnka so soškou sv. Hurbana v bývalých vinohradoch v lokalite Pri Preši by podľa P. Hallona mohla byť z 18. storočia. Objavila sa však až na mape 3. vojenského mapovania. Podľa toho by mohla vzniknúť možno v polovici 19. storočia.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 36