Kuchyňa - Božia muka na cintoríne

Na okraji cintorína je neomietnutá Božia muka. Do priestoru cintorína, založeného v roku 1786, sa dostala pri jeho postupnom rozširovaní. Hallon uvádza, že tu vedľa mohol byť aj jeden z dvoch cholerových cintorínov. Ťažko povedať, či by muka mohla byť pamiatkou na jeho existenciu. Miesto sa už na mape z roku 1861 volá U Božej muky, ale názov je možno odvodený z existencie kríža, ktorý tu stál už pred rokom 1783.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 35, 37, 100