Vinosady - Božia muka

Božia muka vo Veľkom Tŕní (Kučišdorfe) pri ceste do Trlinka (Malého Tŕnia) existovala asi už v polovici 19. storočia. Až do prelomu 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia stávala mimo zastavanej časti obce. V jej hornej nike bývala socha sv. Martina a v dolnej Panny Márie. Pred rokom 2017 bola muka zrenovovaná.

Kamerové systémy