Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku

Božia muka na cintoríne pri Hájičku bola postavená po cholerovej epidémii z roku 1831. Podľa dobového nápisu bolo postavená nad miestom hrobu 72 trstínskych obetí pandémie.

Strassliwa Nemoc
Gcholera Za ssest
tidnu ,, 72.
Nadaskich Obiwa-
-teluw na toto
Misto Pochowala
1831. Roku.