Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci

Božiu muku pri zákrute hlavnej cesty by sme mohli hrubo datovať do polovice 19. storočia. V tej dobe tu bol koniec dediny. Muka bola opravená v roku 2016.