Horné Orešany - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka stojí v háji pri ceste do Lošonca. Spomína sa vo vizitácii z roku 1782. Nemala žiadnu fundáciu. Dnešnú sochu Panny Márie do kaplnky zhotovil v polovici minulého storočia trstínsky kamenár Ott.

 

Zuzana Lopatková: Kaplnky, sochy a kríže, in: Horné Orešany – Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67