Grinava - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1947)

Pred katolíckym grinavským kostolom je kamenná kaplnka so sochou Piety. Podľa zakladateľskej tabuľky dala kaplnku postaviť rodina Kujanová v roku 1947.

Na pamiatku
Venuje
Rodina KUJANOVÁ.
15. VIII. 1947.