Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana

Socha sv. Urbana v malej štíhlej kaplnke sa nachádza vo vinohradoch za kostolíkom sv. Leonarda v časti Záhrady. Podľa ústneho podania donorom sochy bol Leonard Slaninka okolo roku 1850. Nevieme, či kaplnka pochádza z tej istej doby, alebo bola ako prístrešok sochy postavená neskôr.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 120