Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši

Kaplnku Najsvätejšej Trojice nad prameňom v Mariáši dal postaviť Juraj Pavlovič v roku 1730. V kaplnke je oltárny obraz Korunovania Panny Márie.