Buková - Božia muka v obci

V nike kamennej Božej muky v obci je socha Panny Márie. V roku 1955 sa vykonala obnova muky. Podľa máp existovala už v polovici 19. storočia, vtedy ešte za obcou pri ceste do Prieval.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 114