Buková - Božia muka v chotári

Božia muka pred majerom Breziny pri ceste do Plaveckého Mikuláša bola zaznačená už počas 1. vojenského mapovania. Existovala tak prinajmenšom už od 2. polovice 18. storočia, ale asi v inej podobe.