Rača - kaplnka sv. Anny

Podľa literatúry sa kaplnka sv. Anny nachádza na mieste bývalého cintorína, ktorý jestvoval krátku dobu. Po jeho zániku kaplnku zasvätili sv. Anne. V roku 1994 ju dala Rača zrenovovať. V interiéri kaplnky je socha sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 112