Karlova Ves - kaplnka sv. Rity

Priečelie kaplnky sv. Rity je v línii oplotenia areálu bývalej Vojenskej nemocnice z vonkajšej strany. Kaplnka bola v roku 2016 zrenovovaná a zároveň do nej osadili novú sošku sv. Rity. Pred touto dobou bol v kaplnke len jej obraz.